Tel: (+355) 69 518 4660    e-Mail: info@c-systems.al

Technology Magazine - Revista Informatike

17 Feb
Nuk ka rëndësi nëse jeni një programues fillestar ose me eksperiencë, me shumë gjasa ju keni shpenzuar mjaft kohë duke kërkuar copëza kodi në faqe të ndryshme të specializuara si p.sh. në Stack Overflow. Marrja e copëzave të kodit të gatshme ju ndihmon në cilësi dhe kohë. Tashmë një skuadër kërkimore e Microsoft në Cambridge ka vendosur ta sjellë gjithë këtë proces brenda vetë IDE (Integrated Development Environment - Mjedisi i Integruar i Zhvillimit). Ata sapo kanë lëshuar një shtesë për Microsoft Visual Studio të quajtur Bing Code Search e cila integron kërkimin e copëzave të kodit për gjuhën C#…
26 Jan
Termi "Programues Java" mbulon një gamë të gjerë kandidatësh të cilët programojnë në këtë gjuhë. Këtu hyjnë nga ata që sapo kanë mbaruar shkollën dhe po kërkojnë punën e tyre të parë si programues deri te programuesit me eksperiencë në Java Enterprise Edition. Java si gjuhë gjithashtu ka evoluar dhe është zhvilluar në dekadën e fundit. Ajo është bërë gjuhë e rëndësishme programimi në shumë platforma.

C-Systems në Twitter

We specialize in designing and implementing cost-effective, creative information solutions to your complex business problems. No matter what C-Systems services you utilize, you can count on our committment and expertise. We are committed to your success and satisfaction.

Photos

gallery_bottomgallery_bottomgallery_bottomgallery_bottomgallery_bottomgallery_bottomgallery_bottomgallery_bottomgallery_bottom

Our Newsletter

The latest technologies and news!

Contact Us

 Address: Rr. "Luigj Gurakuqi", Nr.21, Tirana 1001, Albania

  Web: www.c-systems.al