Tel: (+355) 69 518 4660    e-Mail: info@c-systems.al

Are you sick and tired of the restrictions your phone manufacturer has set up for your phone and you want to set it free? Rooting your phone can be an option. However, before rooting your Android device you should know that rooting is a risky business, and you could end up with a bricked phone.

Publikuar në Mobile

Android – FDE  can be used on an encrypted data.img, over USB from recovery mode and over fastboot using a “fastboot oem read_mmc” command.

Publikuar në Mobile

My first attempt at deletion (and several subsequent ones) involved using the file browser within the MP3 player app in Android. I badly needed to delete a music file. But I couldn't! Unfortunately no long-tap or menu option offered the choice to delete. So just how would you delete a file in this situation?

Publikuar në Mobile

Është gjithmonë një problem kur kemi pak hapësirë ruajtje në një telefon të mençur, vecanërisht kur ruajmë dhe përdorim shumë materiale dhe skedarë në telefon ose tablet. Shpesh ruajmë  mjaft informacione qe gjejmë në internet si skedarë, libra, video, muzikë etj. Të gjitha këto ruhen drejtpërdrejt në memorjen e pasjisjes tonë. Në pasjisjet Android, të gjitha aplikacionet që ne shkarkojmë instalohen në hapësirën e memorjes së brendshme të telefonit duke e ulur gjithnjë e më shumë hapësirën që kemi në dispozicion për ruajtje.

Publikuar në Mobile

Në ditët e sotme të gjithë janë të shqetësuar për privatësinë e të dhënave te tyre. Ka mijëra mënyra se si mund të fshihni të dhënat në pajisjet tuaja dhe të mos lejoni që të tjerët t'i gjejnë e ti shohin. Është në fakt një ide e mirë që t'i mbani të fshehta këto të dhëna nga ata me të cilët nuk doni t'i ndani. Nëse keni një Telefon të mençur ose Tabletë Android, ndiqni udhëzimet e mëposhtëme për të mësuar si të fshihni të dhënat tuaja në to.

Publikuar në Mobile
Page 1 of 2

We specialize in designing and implementing cost-effective, creative information solutions to your complex business problems. No matter what C-Systems services you utilize, you can count on our committment and expertise. We are committed to your success and satisfaction.

Photos

gallery_bottomgallery_bottomgallery_bottomgallery_bottomgallery_bottomgallery_bottomgallery_bottomgallery_bottomgallery_bottom

Our Newsletter

The latest technologies and news!

Contact Us

 Address: Rr. "Luigj Gurakuqi", Nr.21, Tirana 1001, Albania

  Web: www.c-systems.al